ZWROT PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Prosimy o przygotowanie zestawów podręczników i lektur, zapakowanie ich w reklamówki oraz podpisanie (imię i nazwisko ucznia, klasa). Dodatkowo na maile wskazane do kontaktu z uczniami zostaną wysłane załączniki przygotowane przez bibliotekarza w celu ułatwienia weryfikacji przekazywanych książek. Zwroty będą przyjmowane przez pracowników obsługi przy głównych wejściach do szkoły w dniach 8-10 czerwca, w godzinach 9:00-13:00.

Marta Kubacz-Stolarczyk
p.o. dyrektor szkoły