ZEBRANIE Z RODZICAMI

16 września 2020 roku (środa) odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Ok. godz. 16.30 na stołówce w budynku A odbędą się zebrania Rad Oddziałowych (również oddziałów przedszkolnych).

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – m. in. założenie maseczki/ochrona ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

Klasa

Wychowawca

Budynek/ sala/wejście

Godzina

I

Ewa Załęska

Budynek A, klasa I, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

16.00

II

Marta Kacprzykowska

Budynek A, klasa II, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

15.50

III

Jolanta Henrykowska

Budynek A, klasa III, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

15.50

IV

Marta Kubacz-Stolarczyk

Budynek B, sala nr 28, wejście nr 2 (od strony parkingu)

15.50

V

Alicja Dudek

Budynek A, klasa V wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

16.00

VIa

Piotr Pawelczyk

Budynek B, sala nr 34, wejście nr 2 (od strony parkingu)

15.50

VIb

Anna Jaworska

Budynek B, sala nr 30, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.00

VIIa

Krzysztof Zarodkiewicz

Budynek B, sala nr 21, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.10

VIIb

Anna Pulkowska

Budynek B, sala nr 31, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.00

VIII

Elżbieta Furmańska

Budynek B, sala nr 12, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.10