Świat zawodów

5 i 7 marca 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia z panią Agnieszką Rolińską z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce. Tematyka zajęć dotyczyła: „Świata zawodów – zawodów przyszłości”. Uczniowie klas III gimnazjum oraz kl. VII i VIII dziękują za ciekawe zajęcia i pomoc w wyborze kierunku kształcenia oraz zawodu.

A. Pulkowska