Przedłużenie rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze zostaje przedłużona do 27.03.2020 r. Dokumenty można przesyłać drogą mailową na adres ploniawy@interia.pl lub tradycyjnie na adres szkoły.
Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 512 718 175.

Marta Kubacz-Stolarczyk