Propozycje ocen

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Informujemy, że do końca maja wychowawcy klas przekażą na wskazane do kontaktu maile lub numery telefonów wykaz propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego 2019/2020.