Pasowanie na czytelnika

Pierwszoklasiści od 28 II 2019 roku stali się pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki. Pan Marian Cesarz pasował dzieci oraz zapoznał je z historią książki. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Potem wszyscy wypożyczyli sobie pierwszą książkę.

Jolanta Henrykowska