„Nie pal przy mnie, proszę”

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Płoniawach – Bramurze uczestniczyli w programie profilaktycznym „Nie pal przy mnie, proszę”.

Cele:

  1. Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
  2. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.
  3. Usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  4. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  5. Kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Podsumowaniem realizacji programu był konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

Dnia 19.05.2014r. spośród wszystkich prac komisja wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Laureaci konkursu: I miejsce – Gabriela Wierzbicka, I miejsce – Mateusz Olkowski, II miejsce – Jakub Tyszka, II miejsce – Hubert Gołyński, III miejsce – Amelia Gutowska, III miejsce – Kacper Kołodziejski.

Wyróżnienia: Aleksandra Łoniewska, Jakub Rokicki, Natalia Jastrzębska, Jakub Stolarczyk.

K. Załęska

Prace nagrodzone:

Prace wyróżnione:

Pozostałe prace: