Informacja dla rodziców dotycząca warunków posyłania uczniów do szkół

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do szkoły?

  • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.

  • Należy przypomnieć dziecku podstawowe zasady higieny. Zwrócić uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

  • Należy wytłumaczyć dziecku, aby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

  • Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, należy zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.

  • Ważne! W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli, jeśli przebywają w klasie. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Na korytarzu szkolnym zakrywanie ust i nosa jest już wymagane.

  • Ważne! Rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku szkoły.

  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.