Gala Finałowa XIX Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego

30 marca 2019 r. odbyła się Gala Finałowa XIX Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Od kilku lat w konkursie uczestniczą uczniowie z powiatu makowskiego, którzy zostają wcześniej wyłonieni w eliminacjach powiatowych przeprowadzanych przez naszą szkołę. W tym roku z powiatu makowskiego nagrodzonych zastało sześcioro laureatów i pięcioro finalistów. Wśród tych osób są również nasze uczennice. Karolina Rozicka (III gimnazjum) zdobyła tytuł laureatki, a Marta Kuciej (VI b) finalistki. Gratulujemy!

Tradycyjnie Galę Finałową swoim śpiewem uświetniła młodzież działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Płoniawach-Bramurze, którym towarzyszyły panie Ewa Marmulewska – dyrektor GOK-u i Joanna Napiórkowska – prowadząca zespół. Występ w wykonaniu płoniawskiej grupy został przyjęty z aplauzem.

NieÓk