Drodzy Rodzice!

Na początku zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie działań szkoły w dobie epidemii koronawirusa Covid -19. Dla nas wszystkich jest to nowa rzeczywistość, z którą przyszło nam się zmierzyć. Od 25 marca 2020r. zaczynamy kształcenie na odległość tzw. zdalne nauczanie. W naszej szkole będzie się ono odbywać za pomocą poczty elektronicznej. Nauczyciele będą wysyłać do uczniów materiały edukacyjne, linki do rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stron czy zadania zgodnie z wcześniejszym planem lekcji. Będą one dostosowane do możliwości uczniów, a dodatkowo będzie przy tym brane pod uwagę: dostęp do sprzętu komputerowego, wielodzietność rodzin czy też praca rodziców, co ma ograniczyć nadmierną ilość materiału do opanowania. Bardzo proszę o wyrozumiałość, jeśli na początku pojawią się pewne trudności. W razie pytań i wątpliwości należy w pierwszej kolejności kontaktować się z wychowawcą klasy, który pomoże także w kontakcie z innymi nauczycielami. Przypominam, że od środy 25 marca 2020r. nauczyciele będą kontynuować realizację podstawy programowej, dlatego też uczniowie będą oceniani z poszczególnych przedmiotów. Proszę o śledzenie aktywności dzieci, która potwierdzi zapoznanie się ze wskazanym materiałem oraz da nauczycielom podstawę do wystawienia oceny. Ocenianie to będzie dostosowane przez nauczycieli do nowych realiów pracy z uczniami. Postaramy się jak najlepiej i na miarę naszych możliwości wypełnić wyznaczone nam cele.
Życzę zdrowia!

Marta Kubacz – Stolarczyk
p.o. dyrektor szkoły