Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Nowy numer gazetki szkolnej

Od redaktor naczelnej

Witam nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów po długiej przerwie siedzenia w domu! Rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. W tym numerze będziecie mogli zobaczyć, co jest modne tej jesieni i zimy a tym samym zainspirować się popularnymi trendami, wspomnieć naszego Patrona szkoły – Arkadiusza Gołasia oraz przeczytać wywiad z nową Panią Dyrektor – p. Katarzyną Załęską.

Chciałabym zachęcić wszystkich do pisania odważnych artykułów do naszej gazetki. Czekam również na propozycje tematów od Was, ponieważ interesuje mnie to, o czym chcielibyście przeczytać w kolejnym numerze.

W nowym roku szkolnym życzę dużo zdrowia i siły do działania!

/Zuzanna Orłowska/

Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Cyberprzemoc to zjawisko, które najczęściej dzieje się poza wiedzą rodziców. Może ono dotknąć każdego, zarówno najzdolniejszego ucznia, jak i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej.

Aby dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej konsekwencjach, a także o tym jak chronić dzieci, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.

“Cyberprzemoc włącz blokadę na nękanie” – poradnik dla rodziców

Źródło

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN

MEN, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

16 września 2020 roku (środa) odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Ok. godz. 16.30 na stołówce w budynku A odbędą się zebrania Rad Oddziałowych (również oddziałów przedszkolnych).

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – m. in. założenie maseczki/ochrona ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

Klasa

Wychowawca

Budynek/ sala/wejście

Godzina

I

Ewa Załęska

Budynek A, klasa I, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

16.00

II

Marta Kacprzykowska

Budynek A, klasa II, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

15.50

III

Jolanta Henrykowska

Budynek A, klasa III, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

15.50

IV

Marta Kubacz-Stolarczyk

Budynek B, sala nr 28, wejście nr 2 (od strony parkingu)

15.50

V

Alicja Dudek

Budynek A, klasa V wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

16.00

VIa

Piotr Pawelczyk

Budynek B, sala nr 34, wejście nr 2 (od strony parkingu)

15.50

VIb

Anna Jaworska

Budynek B, sala nr 30, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.00

VIIa

Krzysztof Zarodkiewicz

Budynek B, sala nr 21, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.10

VIIb

Anna Pulkowska

Budynek B, sala nr 31, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.00

VIII

Elżbieta Furmańska

Budynek B, sala nr 12, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.10

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 2020 r. w systemie stacjonarnym, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego może ulec zmianie, prosimy o sprawdzanie zamieszczonej poniżej informacji na bieżąco. 

KLASY II – VIII

Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się w salach lekcyjnych.

Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wyznaczonym wejściem do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego. Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa oraz dezynfekują ręce (w klasach maseczki nie są obowiązkowe).

Po zakończeniu spotkania wszyscy opuszczają budynek tym samym wejściem zgodnie z instrukcjami pracowników szkoły.

Odjazdy autobusów będą uzależnione od czasu trwania spotkań z wychowawcami.

Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

Klasa II – Pani Marta Kacprzykowska

Godzina 800 – “Klasa 2”, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

Klasa III – Pani Jolanta Henrykowska

Godzina 800 – “Klasa 3”, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

Klasa IV – Pani Marta Kubacz-Stolarczyk

Godzina 800 – sala nr 28 , wejście nr 3 (od strony boiska)

Klasa V – Pani Alicja Dudek

Godzina 800 – “Klasa 5”, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

Klasa VIa – Pan Piotr Pawelczyk

Godzina 800 – sala nr 34, wejście nr 2 (od strony parkingu)

Klasa VIb – Pani Anna Jaworska

Godzina 800 – sala nr 30, wejście nr 4 (od strony postoju dla autobusów)

Klasa VIIa – Pan Krzysztof Zarodkiewicz

Godzina 800 – sala nr 21, wejście nr 3 (od strony boiska)

Klasa VIIb – Pani Anna Pulkowska

Godzina 800 – sala nr 31, wejście nr 4 (od strony postoju dla autobusów)

Klasa VIII – Pani Elżbieta Furmańska

Godzina 800 – sala nr 12, wejście nr 2 (od strony parkingu)

KLASA I

Spotkanie dla uczniów klasy I odbędzie o godzinie 930 w hali sportowej, wejście nr 3 (od strony boiska) Spotkanie poprowadzi Pani Barbara Golon (w zastępstwie za wychowawcę klasy – Panią Ewę Załęską).

Prosimy o przyprowadzenie dzieci przez jednego rodzica/opiekuna. Przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu bezpiecznej odległości.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Wychowawcy grup oddziałów przedszkolnych zapraszają rodziców na spotkanie organizacyjne.

Rodzice oczekują na wychowawcę przed wyznaczonym wejściem do szkoły.

Przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu bezpiecznej odległości.

Oddział 3-4-latków Grupa A – Pani Ewa Rejnand

Godzina 1000 – “3-4-latki, Grupa A”, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy).

Oddział 3-4-latków Grupa B – Pani Ewa Domańska

Godzina 1000 – “3-4-latki, Grupa B”, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy).

Oddział 5-latków – Pani Hanna Łomot

Godzina 1000 – “5-latki”, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy).

Oddział 6-latków – Pani Anna Pawłowska

Godzina 1000 – “6-latki”, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy).

Rozkład jady autobusów szkolnych obowiązujący od 1 września 2020 r.

Rozkład jady autobusów nie zmienił się od ubiegłego roku szkolnego. Dzieci zobowiązane są do zakrywania ust i nosa podczas przejazdu.

Nazwa linii: Stare Zacisze wieś – Płoniawy szkoła przez: Nowy Podoś

Opiekun : p. Ewa Załęska

 

Dworce i przystanki

I kurs

II kurs

6:30

Zawady Huta

13:45

15:35

6:32

Zawady Dworskie (szkoła)

13:40

15:30

6:34

Zawady Dworskie

13:38

15:28

6:35

Gołoniwy

13:37

15:27

6:45

Popielarka

13:32

15:22

6:52

Zacisze Stare (szkoła)

13:25

15:15

6:54

Zacisze Stare (wieś)

13:23

15:13

7:06

Krzyżewo Borowe

13:11

15:01

7:25

Płoniawy – szkoła

———

——–

7:30

Stary Podoś – kościół

13:05

14:55

7:32

Satry Podoś – szkoła

13:03

14:53

7:35

Nowy Podoś – remiza

13:00

14:50

7:40

Nowy Podoś

12:55

14:45

7:50

Płoniawy – Szkoła

12:45

14:35

 

Nazwa linii: Młodzianowo – Płoniawy szkoła przez: Łęgi

Opiekun: p. Hanna Łomot

 

Dworce i przystanki

I kurs

II kurs

7:10

Młodzianowo

13:25

15:20

7:13

Kobylinek

13:20

15:12

7:15

Kobylin

13:19

15:10

7:18

Retka

13:17

15:07

7:20

Jaciążek cmentarz

13:15

15:04

7.22

Jaciążek szkoła

13:05

15:02

7:25

Jaciążek kościół

13:03

14:54

7:28

Łęgi

13:00

14:49

7:33

Dłutkowo

12:55

14:48

7:38

Łęgi

12:50

14:47

7:45

Płoniawy- Szkoła

12:45

14:40

 

Nazwa linii: Rogowo – Płoniawy szkoła przez: Chodkowo

Opiekun: p. Zofia Sawicka

Stara Zblicha 7:40

Nowa Zblicha 7:43


Dowożenie uczniów do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane i zamknięte dla innych pasażerów.