Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r., w sekretariacie szkoły mogą odbierać dane do logowania w systemie umożliwiającym sprawdzenie wyników. Będą one dostępne w systemie ZIU 31 lipca od godz. 10.00.

Absolwentów zapraszamy po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od poniedziałku 3 sierpnia 2020 r.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020
26 czerwca 2020 r.
Spotkania tylko z wychowawcami!

1) Wejście od boiska:
kl. IV – godz. 8:00
kl. Va – godz. 9:00
kl. Vb – godz. 10:00

2) Wejście od strony parkingu (dawne gimnazjum):
kl. VIa – godz. 8:00
kl. VIb – godz. 9:00
kl. VII – godz. 10:00

3) Wejście od strony gminy:
kl. I – godz. 8:00
kl. II – godz. 9:00
kl. III – godz. 10:00

4) Wejście od strony postoju dla autobusów:
kl. VIII – godz. 9:00

Odbiór świadectw będzie odbywał się w reżimie sanitarnym z zachowaniem odstępu.

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Prosimy o przygotowanie zestawów podręczników i lektur, zapakowanie ich w reklamówki oraz podpisanie (imię i nazwisko ucznia, klasa). Dodatkowo na maile wskazane do kontaktu z uczniami zostaną wysłane załączniki przygotowane przez bibliotekarza w celu ułatwienia weryfikacji przekazywanych książek. Zwroty będą przyjmowane przez pracowników obsługi przy głównych wejściach do szkoły w dniach 8-10 czerwca, w godzinach 9:00-13:00.

Marta Kubacz-Stolarczyk
p.o. dyrektor szkoły

Propozycje ocen

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Informujemy, że do końca maja wychowawcy klas przekażą na wskazane do kontaktu maile lub numery telefonów wykaz propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego 2019/2020.