Dzienne archiwum: 26 marca 2015

Pasowanie na czytelnika

26.03.2015 roku odbyło się uroczyste Pasowanie Uczniów klas pierwszych na Czytelników. Przed przystąpieniem do pasowania uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad zachowania się w bibliotece oraz postępowania z książkami. Wiele radości przyniosło pierwszakom rozwiązywanie zagadek i zabawy przy tekstach wierszy. Po wypowiedzeniu przyrzeczenia pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelników. Uroczystość zakończyła się miłym akcentem – słodkim poczęstunkiem.

Anna Pawłowska